Många människor tänker främst på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Vi på Vivalicious tycker att konceptet innehåller tre aspekter som vi som företag behöver ta hänsyn till i alla beslut vi fattar och i utvecklingen, vi strävar efter:

1. den sociala aspekten.
2. den ekonomiska aspekten.
3. klimat & amp; miljöaspekt.

DEN SOCIALA ASPEKTEN

Den mänskliga dimensionen. Vivalicious tar det på allvar hur vi som företag påverkar alla omkring oss. Det handlar bland annat om hur våra anställda känner, men också om hur alla på ett rättvist, ärligt, lika och lika sätt ska kunna dela i jordens resurser. Respekt för mänskliga rättigheter. Också hur agerar vi med vänlighet, medkänsla och kärlek till varandra och skapar en arbetsplats där människor kan blomstra och inte konkurrera med varandra.

Starka team bygger på öppenhet och därför skvaller personalen eller prata dåligt bakom andra. Hur kan vi alla vara i vårt högre syfte. Vad kan vi göra för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld är frågor som är vårt huvudmål och kärnvärden som företag.

DEN EKONOMISKA ASPEKTEN

Hushållsdimensionen - att inte konsumera kapital utan avdrag för avkastningen. Det handlar om att agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsten på kort sikt. Hur kan Vivalicious göra skillnad som ett företag för att motverka fattigdom och hur håller vi oss inom den ekologiska ramen.

KLIMAT- OCH MILJÖASPEKTER

Detta är grunden för allt och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att arbeta på ett sådant sätt att vi har fungerande ekosystemtjänster som ger oss ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.